Uçak Bakım Dökümanları Yazdır

AMM (Aircraft Maintenance Manual)

Sistemler hakkında bilgi, malzeme söküm takımı, ikmaller, parça değişimi, çalışma limitleri, kontroller, testler, temizlik, boya

IPC (Illustrated Parts Catalog)

Parçaların sistemdeki yeri, resmi, parça numarası, alternatif parça numaraları.

CMM  (Component Maintenance Manual)

Komponentlerin bakımı ve detayları ile ilgili bilgiler.

SRM  (Structural Repair Manual)

Yapısal tamir usulleri ve limitleri.

MEL  (Minimum Equipment List)


Bir uçağın güvenli olarak sefere verilebilmesi için üzerinde en az bulunması gereken ekipman listesi

TSM  (Trouble Shooting Manual)

Sistemdeki bir arızanın muhtemel nedenleri ve çözüm önerileri.

AWM  (Aircraft Wiring Manual)

Uçak elektrik sistemlerinin detaylı şeması, parçalar arasındaki elektriksel bağlantılar.

AWL   (Aircraft Wiring List)

Uçak elektrik sistemlerini oluşturan kabloların listesi ve kablo etiketleri, renkleri.

ASM   (Aircraft Schematic Manual)

Uçak sistemlerinin şeması ve sistemler arasındaki elektriksel bağlantılar.

ACRT   (Additional Cross Reference Tables)

Parçaların parça numarası, üretici parça numarası ve sistemdeki fonksiyon numaraları, efektivite.

WDM  (Wiring Diagram Manual)

Uçak elektrik sistemlerinin şeması.

ITEL   (Illustrated Tool and Equipment List)


Resimleriyle açıklanmış uçağa özel takımların ve toolların listesi.

 

Dokümanlarda chapter ve sayfa numaraları

Chapter numaralarında ana chapter ve subchapterların anlamları:

* İlk 2 digit ana chapter numarasını ifade eder… Örneğin:

- 29-00-00 - Hydraulic Power - General

* İkinci 2 lik digitin ilk digiti sistemleri ifade eder… Örneğin:

- 29-10-00 - Main

- 29-20-00 – Auxiliary

* İkinci 2 lik digitin 2. digiti alt sistemleri ifade eder… Örneğin:

- 29-10-00 - Main

- 29-11-00 - Green Main Hydraulic Power

- 29-12-00 - Blue Main Hydraulic Power

- 29-13-00 - Yellow Main Hydraulic Power

* Üçüncü 2 lik digitler ise sistemde yer alan komponentleri ifade eder. Örneğin:

- 29-11-00 - Green Main Hydraulic Power

- 29-11-11 - Green Assembly Reservoir

- 29-11-12 - Hydraulic Reservoir

- 29-11-13 - Green Hydraulic Pump


AMM de sayfa numaraları aşağıda belirtilen anlamları içerir;

001 – 099 ….. Tanıtım ve Operasyon

Refer to TSM ….. Arıza Arama

201 – 299 ….. Bakım Pratikleri

301 – 399 ….. İkmal

401 – 499 ….. Söküm / Takım

501 – 599 ….. Ayar / Test

601 – 699 ….. Muayene / Kontrol

701 – 799 ….. Temizlik / Boya

801 – 899 ….. Onaylı Tamirler

901 – 999 ….. De-aktif etme / Tekrar aktif etme

Eğer ki, herhangi bir konudaki sayfalar 99 dan fazla ise, A00 diye devam eder…

Örneğin: 401…499…A400…A401 gibi…